تماس با ما

برای تماس با مشاوران و همکاران چاپ یادگاری میتوانید شماره ها ذیل تماس گرفته و با داخلی مورد نظر از لیست ارتباط برقرار نمایید.

مجتمع چاپ یادگاری پرینت
شماره‌های داخلی
واحد ارسال
داخلی: 110
واحد حسابداری
داخلی: 111
ثبت سفارش فرم عمومی
داخلی: 113
مدیر داخلی
داخلی: 114
ثبت سفارش فرم اختصاصی
داخلی: 115
مدیرعامل
داخلی: 116
ثبت سفارش فرم عمومی
داخلی: 117
ثبت سفارشات
داخلی: 118
ارسال پیام مستقیم
اطلاعات دسترسی
آدرس: کرج، چهارراه طالقانی، روبروی اداره پست، جنب برج طالقانی، ساختمان یادگاری، طبقه منفی 1
تلفن تماس: 026-33123
تلگرام : 09981441115